"Avrupa’da Müzecilik Eğitimi" isimli projemiz yürütülmüştür.

"Avrupa’da Müzecilik Eğitimi" isimli projemiz yürütülmüştür.

2015-2016 Yılı  K101-ERASMUS+ IPA Kapsamında

Avrupa’da Müzecilik Eğitimi’ isimli projemiz yürütülmüştür.

Projemiz kapsamda İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da 5’er öğretmenimiz; öğrencilerin geçmişle bağlarının nasıl korunduğu ve yaratıcılıklarının gelişimine müzelerin etkisi konulu uygulamalı müzecilik eğitimi almışlardır.

Projemiz ile; müze ve okul işbirliğinin arttırılarak; öğrencilerimizin girişimci, genel kültürü ve tarih bilinci gelişmiş duyarlı gençler olarak yetiştirebilmek hedeflenmiştir.

 

   Okul müfredatının temel amaçlarından biri de miras aldığımız kültürle bağ kurmak ve onu uygulamaya aktarabilmek olduğu göz önüne alınırsa, projemiz; öğrencilerine değer veren kurumumuzun eğitim kalitesini arttırarak öğrencilerine verdiği değeri daha da görünür kılacaktır.  Bu kapsamda; okulumuzda öğrencilerimizin; müze gezileri sırasında ve sonrasında yaşayarak, deneyimleyerek gözlemleyerek geçmişe yolculuğu hisseden, yenilikçi ve çapraz becerilerinin artmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir çalışmalar devam etmektedir.

20.01.2017 2305

 MEB Dergisin´de Yayınlanan  Avrupa´da Müzecilik ile ilgili yazımız

27-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-201727-04-2017