Şükran ATEŞOĞLU - Teknik Müdür Yardımcısı

Şükran ATEŞOĞLU - Teknik Müdür Yardımcısı

SORUMLUKLUK ALANLARI

- DÖSE İş ve İşlemleri

- TİF

- 12. Sınıflar

- Mezunlar

- Atöylelerin iş ve işlemleri

3123114247120 Eposta