Grafik ve Fotoğraf Alanı

05.01.2013 7069

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır.   

AMAÇ

Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklâm alanlarında önemli bir yere sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Görsel medyada da ve sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde ve  gelecekte sürekli popüler ve etkin olarak yer alamaya devam edecektir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Grafikerlik

Fotoğraf Çekim Elemanlığı

Fotoğraf Baskı  OperatörlüğüGRAFİKER


Tanımı:  Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

İşin süreçlerini planlamak.
İşin konusuna göre tasarım öğelerini belirlemek.
Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak.
Masa üstü yayıncılık işlemlerini yapmak.
Ürünü görselleştirmek.
Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekânda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak.
Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek.
İş başı mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin, doğru yazılı  ve sözlü anlatım yapma, düşüncelerini açık aktarabilen, tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, sistemli düşünebilen, kendini yenileyebilen, araştırmacı ve yaratıcı, sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri doğru ve çabuk algılayabilen, teknoloji gelişmeleri takip eden, gördüklerini zihninde canlandırabilen, el ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen, estetik görüş sahibi ve yenilikçi, renk ve şekilleri ayrıntılı algılayabilen, planlı ve organize çalışabilen, ekip halinde çalışmaya yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

Grafiker olmak isteyenlerin; 

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,  
Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,
Hayal gücü zengin, yaratıcı,
Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.  
Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenler;
Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,  
İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine vakıf,
Estetik duygusuna sahip, görsel hafızası güçlü,
El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,
İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,  
Protokol bilgisine sahip,
İnsan psikolojisi mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,  
Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu alandaki meslek elemanları, kapalı ve açık ortamlarda, teknolojik donanımlarla ve insanlarla iletişim içinde çalışmaktadırlar.

Grafikerler,

Büroda, çoğu zaman bilgisayar karşısında, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında,  fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.  

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI  

Bu alanda çalışacak eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Fotoğrafçılar ise fotoğraf laboratuar hizmeti veren işletmeler, fotoğraf stüdyoları, fotoğraf ile ilgili yayıncılık yapan kuruluşlar, fotoğraf turizmi yapan şirketlerde, reklam ajanslarda ve basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca, Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde ve hatta mahallesinde fotoğraf stüdyoları ve laboratuarlar bulunmaktadır.  

Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler;

Kazandıkları  yeterlikler doğrultusunda orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında,  grafik tasarım stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tecrübeli olanların iş bulma olanağı daha fazladır. Grafikerler bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev aldıklarından istihdam alanları artmaktadır.  

Toplumumuzun sanayi toplumuna geçiş aşamasında olmasından dolayı birçok ürün kendi ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu malların gerek iç ve gerekse dış piyasada pazar bulması iyi bir reklam, ambalaj sorununu beraberinde getirmektedir. Bu alanda çalışacak eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (ML; AML; TL ve ATL) Grafik ve Fotoğraf Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir.  

Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.  

Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının;  

Fotoğrafçılık
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Desinatörlüğü
Matbaacılık
Mimari ve Dekoratif Sanatlar
Serigrafi
Tasarım ve Basım Yayıncılığı
Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi  
Cam-Seramik  
Çini İşlemeciliği  
Endüstriyel Seramik  
Mimari Dekoratif Sanatlar  
Seramik
Halıcılık ve Desinatörlüğü
Mimari Dekoratif Sanatlar  
Tasarım ve Basım-Yayımcılık
Bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puan ile girebilecekleri  

Matbaa Öğretmenliği  
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği'dir.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.